Articole
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Politica vamala
  Politica vamala constituie unul din elementele de baza ale Uniunii Europ...
Responsabilul European pentru ...
Autoritate independenta, infiintata in 2001, functionala din 2004, cu sediul la ...
Uniunea Europeana
Uniunea Europeana isi are originile in Comunitatea Europeana a Otelului si Carbu...
Banca Centrala Europeana
  Banca Centrala Europeana (BCE) a fost infiintata in anul 1998, cu sase l...
Politica industriala
  Tratatul de la Roma nu prevedea crearea unei politici industrial comune ...
Combaterea fraudei
  Se estimeaza ca, din bugetul anual de peste 100 miliarde de euro, aproap...
Educatie, Formare Profesionala...
Desi politica in domeniul educatiei este decisa de fiecare stat in parte, membri...
Cercetare si inovare
  Principalul motiv pentru existenta unei actiuni europene in domeniul cer...
Siguranta alimentara
  Pentru siguranta alimentara a consumatorilor, Uniunea Europeana a dezvol...

Parlamentul European

 

... continuare din pagina anterioara

 

Parlamentul şi Consiliul decid cum se cheltuiesc banii Uniunii. Procedura de examinare şi, ulterior, de adoptare a bugetului începe în iunie şi se încheie în decembrie, cand este adoptat bugetul pentru anul urmǎtor. Cheltuielile anuale se înscriu în cadrul financiar multianual stabilit de comun acord de Parlament şi Consiliu.

 

Cele douǎ institutii au dreptul la douǎ lecturi în care sǎ analizeze propunerile bugetare ale Comisiei Europene, pentru a se pune de acord în ce priveşte sumele finale şi alocarea acestora. Consiliul are ultimul cuvânt în privinţa cheltuielilor obligatorii (sumele alocate Politicii Agricole Comune - 46% din bugetul Uniunii Europene, din care 11% sunt alocati dezvoltǎrii rurale şi protecţiei mediului iar restul de 35% reprezintǎ plǎţi directe cǎtre fermieri,  şi cele care decurg din angajamentele internaţionale ale Uniunii în ce priveşte sprijinul pentru dezvoltare), în timp ce  Parlamentul poate amenda cheltuielile neobligatorii (fondurile structurale, energie, cercetare, transporturi, mediu, educaţie şi culturǎ).

Parlamentul European poate respinge bugetul dacǎ i se pare neconform cu nevoile reale ale Uniunii Europene. In acest caz, procedura bugetarǎ este reluatǎ.

Odatǎ încheiat anul financiar precedent, Parlamentul se bazeazǎ pe raportul prezentat de Curtea de Conturi pentru a evalua, prin comisia de control bugetar, utilizarea fondurilor bugetare. In fiecare an acordǎ descǎrcarea de gestiune asupra execuţiei bugetului de cǎtre Comisia Europeana. In 1998, comisia pentru control bugetar a constatat iregularitǎţi în acodarea de contracte societǎţilor comerciale şi a refuzat acordarea descǎrcǎrii bugetare, ceea ce a determinat demisia în bloc a Comisiei prezidate de Jacques Santer în 1999. In acelaşi an este înfiinţat Oficiul de luptǎ impotriva fraudei (OLAF) ca organ independent.

De câţiva ani Parlamentul se pronunţǎ în mod constant în favoarea reformei procedurii bugetare care ar trebui sa fie decisǎ prin codecizie şi sǎ renunţe la distincţia între cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii.

 

 

continuarea in pagina urmatoare ...