Articole
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Politica vamala
  Politica vamala constituie unul din elementele de baza ale Uniunii Europ...
Responsabilul European pentru ...
Autoritate independenta, infiintata in 2001, functionala din 2004, cu sediul la ...
Uniunea Europeana
Uniunea Europeana isi are originile in Comunitatea Europeana a Otelului si Carbu...
Banca Centrala Europeana
  Banca Centrala Europeana (BCE) a fost infiintata in anul 1998, cu sase l...
Politica industriala
  Tratatul de la Roma nu prevedea crearea unei politici industrial comune ...
Combaterea fraudei
  Se estimeaza ca, din bugetul anual de peste 100 miliarde de euro, aproap...
Educatie, Formare Profesionala...
Desi politica in domeniul educatiei este decisa de fiecare stat in parte, membri...
Cercetare si inovare
  Principalul motiv pentru existenta unei actiuni europene in domeniul cer...
Siguranta alimentara
  Pentru siguranta alimentara a consumatorilor, Uniunea Europeana a dezvol...

Parlamentul European

Parlamentul European reprezintǎ cetǎţenii din Statele Membre ale Uniunii Europene. Este singura instituţie a Uniunii Europene ai cǎrei membri sunt aleşi în mod democratic, la fiecare cinci ani, prin vot universal direct. Reuniunile şi deliberǎrile Parlamentului European sunt publice. Deciziile, luǎrile de poziţie şi dezbaterile parlamentare sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Parlamentului European,  http://www.europarl.Europa.eu.

Parlamentul European este ales la fiecare cinci ani. Ultimele alegeri parlamentare au avut loc între 10 şi 13 iunie 2004, în funcţie de ziua fixatǎ de fiecare Stat Membru în parte. Alegerea deputaţilor români şi bulgari are loc în 2007.

Scurt istoric


Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Oţelului (CECO), înfiinţatǎ în septembrie 1952, prevede crearea unei "Adunǎri Comune" alcǎtuite din 78 de membri desemnaţi de parlamentele naţionale ale celor şase state fondatoare (Franţa, Germania, Italia, Regatul Ţǎrilor de Jos, Luxemburg şi Belgia). Semnarea în 1957 a Tratatelor de la Roma privind crearea Comunitǎţii Economice Europene şi a Comunitǎţii Europene a Energiei Atomice, a dus la unificarea adunǎrilor parlamentare din cadrul fiecǎreia dintre cele trei comunitǎţi sub numele de Adunarea Parlamentară Europeanǎ (142 de membri). În 1962 instituţia este redenumitǎ Parlamentul European, iar în 1979 au loc primele alegeri prin vot universal direct.

Cum este organizat Parlamentul European

Sediul Parlamentului European se aflǎ la Strasbourg, însǎ activitǎţile Parlamentului se desfaşoarǎ, din motive istorice, în trei sedii de lucru: Strasbourg, simbol al reconcilierii franco-germane, unde au loc lunar sesiunile plenare, Bruxelles, unde au loc sesiunile plenare suplimentare, reuniunile comisiilor parlamentare şi ale grupurilor politice şi Luxembourg, unde se aflǎ Secretariatul General.

    * Preşedintele Parlamentului European

Preşedintele Parlamentului European coordoneazǎ ansamblul activitǎţilor Parlamentului şi ale instituţiilor subordonate, prezideazǎ sesiunile plenare, reuniunile Biroului şi ale Conferinţei preşedintţlor grupurilor parlamentare şi confirmǎ formal adoptarea bugetului. Totodatǎ, reprezintǎ Parlamentul European în relaţiile internaţionale şi în relaţia cu alte instituţii comunitare. Întrucât mandatul preşedintelui este de doi ani şi jumatate, cu posibilitatea de reînnoire, noi alegeri au loc la jumǎtatea mandatului. În 2007, Hans Gert Pottering a fost ales Preşedintele Parlamentului European.

    * Membrii Parlamentului European

Dupǎ desfǎşurarea alegerilor din ianuarie 2007 Parlamentul European numǎrǎ 785 de membri. Este cel mai mare parlament democratic din lume. Din 1979 membrii Parlamentului sunt aleşi prin vot universal direct fie la nivel regional (de pildǎ, în Belgia, Franţa, Italia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) fie la nivel naţional (Austria, Danemarca, Spania, Luxemburg, Republica Cehǎ, România). În Belgia, Grecia, Cipru şi Luxemburg votul este obligatoriu.

Egalitatea de gen şi transparenţa sunt principii care conduc modul de funcţionare al Parlamentului European: în 1979, doar 16, 5% dintre fotoliile parlamentare erau ocupate de femei. Astǎzi, procentul a crescut la 30,3%, mai mult decât în majoritatea Statelor Membre. În ce priveste transparenţa, membrii Parlamentului sunt obligaţi sǎ menţioneze într-un registru public activitǎţile profesionale şi orice altǎ funcţie deţinutǎ sau activitate remuneratǎ.

In 2005 Parlamentul şi Consiliul au decis asupra unui statut unitar pentru toţi membrii, care sǎ elimine disparitǎţile existente între regimurile naţionale ale statelor membre şi care sǎ asigure mai multǎ transparenţǎ în remunerarea acestora.

Noul statut va intra în vigoare dupǎ alegerile din 2009. Salariul membrilor este stabilit la 7000 Euro pe lunǎ, punând capǎt diferenţelor dintre Statele Membre. Impozitul pe venit va intra la bugetul UE.  De asemenea, cheltuielile de transport nu vor mai fi rambursate pe baza unui tarif uniform, ci în functie de costurile reale ale deplasǎrii. Se creeazǎ un fond de pensii din cotizaţiile plǎtite Parlamentului. Cu toate acestea, art. 25 din statut prevede cǎ deputaţii care sunt realeşi pentru un nou mandat pot opta pentru menţinerea regimului naţional în vigoare pânǎ în 2009 în ce priveşte indemnizaţia de membru al Parlamentului European şi diverse cotizaţii, cu condiţia ca decizia lor în acest sens sǎ fie comunicatǎ în scris preşedintelui Parlamentului European în termen de 30 de zile de la data intrǎrii în vigoare a noului statut. 

Pentru mai multe detalii, consultaţi Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 2005 prin care se adoptǎ un Statut pentru membrii Parlamentului European, JOUE L 262/1, 7/10/2005, 2005/684/EC, Euratom.

 

 

continuarea in pagina urmatoare ...